Servicii contabile de calitate = impozite corect determinate

În Romania există o strânsă legătură intre contabilitate și fiscalitate cele două sisteme de impunere (impozit pe profit și impozit pe veniturile microintreprinderilor) având la bază înregistrările contabile (venituri și cheltuieli – în cazul impozitului pe profit, venituri – impozit microintreprinderi). Astfel, o abordare eronată a reglementarilor contabile determină impozite calculate greșit și poate avea […]

Servicii contabile de calitate – reducerea costurilor

Contabilul participă la elaborarea/modificarea acolo unde legea permite politicilor contabile care vor fi aprobate de către administrator urmărind adoptarea politicilor avantajoase pentru entitate, în funcție de specificul și necesitățile acesteia – alegerea metodelor de evaluare a stocurilor potrivite (FIFO, LOFO, CMP), metodelor de evaluare a imobilizărilor corporale s.a. Politicile contabile potrivite duc la costuri mai […]