Servicii contabile de calitate – reducerea costurilor

Contabilul participă la elaborarea/modificarea acolo unde legea permite politicilor contabile care vor fi aprobate de către administrator urmărind adoptarea politicilor avantajoase pentru entitate, în funcție de specificul și necesitățile acesteia – alegerea metodelor de evaluare a stocurilor potrivite (FIFO, LOFO, CMP), metodelor de evaluare a imobilizărilor corporale s.a. Politicile contabile potrivite duc la costuri mai […]