Salarizare & Personal

Preluarea și verificarea datelor brute (pontaje, bonusuri, concediu anual, concediu medical, etc.)

Pregătirea și eliberarea foilor de salarizare și alte rapoarte aferente;

Pregătirea declarațiilor impuse de legislația în vigoare;

Emiterea ordinelor de plata securizate

Elaborarea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale

Pregătirea și transmiterea Registrului de Evidență a salariaților.

Asistență în relația cu autoritățile fiscale.

Consultanță privind dreptul muncii și asistență în aplicarea corectă a legislației muncii.

Întocmirea lunară, trimestrială și anuală a declarațiilor specifice de raportare privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, precum și alte taxe și impozite cerute de legislația în vigoare, specifice activității beneficiarului;