Consultanță fiscală

Prin consultanții noștri vă oferim servicii de consultanță fiscală pe următoarele teme:

  • impozit pe profit (sfera de cuprindere, scutiri, venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, determinarea profitului impozabil pentru diferite entităti – societăti comerciale/ alte forme de organizare, amortizări fiscale, termene de plată și de declarare a impozitului, pierderi fiscale, facilități fiscale, impozit minim, aspecte fiscale internaționale)
  • impozit pe venit (sfere de cuprindere, categorii de venituri impozabile, cote de impozit, baza de calcul, obligații ale contribuabililor, venituri supuse impozitului final cu retinere la sursă, termene de plată, aspecte fiscale internationale)
  • impozit pe veniturile obținute din Romania de nerezidenți
  • impozitul pentru reprezentanțe înființate în România ale firmelor străine, (prevederi ale Codului Fiscal, evitarea dublei impuneri, certificate de atestare a impozitului plătit de nerezidenți, termene de depunere a declarațiilor fiscale)
  • impozite și taxe locale (baza de impozitare, contribuabili, mod de calcul, termene de plată, reduceri și scutiri de la plata impozitelor, mod de declarare a proprietăților)
  • taxa pe valoarea adăugată (sfera de aplicare, persoane impozabile, exigibilitatea TVA, baza de impozitare, cote de TVA, operațiuni scutite, regimul deducerilor, obligații, regimuri speciale)
  • accize (sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, calcul accize, termene de plată, regim de antrepozitare fiscală, operatori înregistrați, operatori neînregistrați, reprezentant fiscal, plata accizelor pentru produse cu deplasare intracomunitară, vânzare la distanță, scutiri de la plata accizelor, sistemul de marcare, accize nearmonizate)
  • taxe vamale (regim vamal, clasificarea mărfurilor, regimuri suspensive și regimuri vamale economice, datoria vamală, bunuri scutite de la plata datoriei vamale)
  • contabilitate (obligații ale persoanelor juridice, contabilitate active, datorii și capitaluri proprii, contabilitate venituri și cheltuieli, rezultatul exercițiului financiar, situații financiare anuale)
  • sancțiuni, contestarea sancțiunilor
  • aspecte privind procedura fiscala (creditori fiscali, debitori, domiciliu fiscal, înregistrarea fiscală a plătitorului de impozite, taxe și contribuții, contestații, inspecția fiscală, contribuabili inactivi, termene de prescripție, executarea silită).