Regimul fiscal al Sponsorizărilor

Ce este și cum facem sponsorizarea? Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării. Legea care stă la baza unui act de sponsorizare este […]