Servicii contabile de calitate = impozite corect determinate

În Romania există o strânsă legătură intre contabilitate și fiscalitate cele două sisteme de impunere (impozit pe profit și impozit pe veniturile microintreprinderilor) având la bază înregistrările contabile (venituri și cheltuieli – în cazul impozitului pe profit, venituri – impozit microintreprinderi). Astfel, o abordare eronată a reglementarilor contabile determină impozite calculate greșit și poate avea […]

Optimizarea cheltuielilor de personal

Exploatarea legislației astfel încât să se obțină pachete salariale atractive cu costuri fiscale minime: avantaje neimpozabile: tichete de masă, vouchere de vacanță/decontare servicii turistice, diurnă neimpozabilă pentru administratori, servicii medicale/asigurări de sănătate s.a. Optimizare în materie de TVA – alegea variantei optime la vânzarea unei clădiri (cu TVA sau fară) , crearea unui fiscal unic […]

Servicii contabile de calitate – reducerea costurilor

Contabilul participă la elaborarea/modificarea acolo unde legea permite politicilor contabile care vor fi aprobate de către administrator urmărind adoptarea politicilor avantajoase pentru entitate, în funcție de specificul și necesitățile acesteia – alegerea metodelor de evaluare a stocurilor potrivite (FIFO, LOFO, CMP), metodelor de evaluare a imobilizărilor corporale s.a. Politicile contabile potrivite duc la costuri mai […]